Lumaban ng sagad at todo,
Na kahit pagkatalo ay susuko sa yo.
Lasapin ang bawat galak,
Na kahit lungkot sa yo’y makiki-halakhak.
Umibig ng totoo at walang alinlangan,
Na kahit tadhana ay handa kang tulungan.
Mabuhay ng wagas,
Na parang ang lahat ay magtatapos bukas.

By Julius Kevin Japlit