Mabuhay Ng Wagas

Lumaban ng sagad at todo,
Na kahit pagkatalo ay susuko sa yo.
Lasapin ang bawat galak,
Na kahit lungkot sa yo’y makiki-halakhak.
Umibig ng totoo at walang alinlangan,
Na kahit tadhana ay handa kang tulungan.
Mabuhay ng wagas,
Na parang ang lahat ay magtatapos bukas.

By Julius Kevin Japlit

Default image
Guest Post
Guest Posts submitted to TUW are reviewed and scheduled by the admins. Photos are either provided by the contributor or created using Photofy. If you wish to submit an entry, head over to https://uglywriters.com/submissions
Articles: 118

Leave a Reply