Ala-Ala

Unang pagkikita ay hindi ko makalimutan,

Pagkat kanyang pangalan ay aking nalaman.

Hindi ko maikubli ang aking kasiyahan,

Nang makusap ko siya ng panandalian.

Kanyang mga mata’y kabigha-bighani,

Kahalintulad ito ng isang bahag-hari.

Kalimutan siya ay hindi ko magawa,

Hahamakin ang lahat kahit magmakaawa.

Mga ngiti mo ay binihag ako,

Sa sandaling nag-kausap tayo.

Labis na tuwa ang aking nadarama,

Nang muling makasama at mayakap kita.

Ngunit sa aking paggising,

Napagtanto kong ika’y hindi sa akin.

Ala-ala mo ay lagi kong binabalikan,

Kahit masakit dahil ako’y iyong iniwan.