fake news totoo sa hindi the ugly writers

Totoo sa Hindi

Sa paglaganap ng modernong teknolohiya sa ating bansa ay sya ring pagtaas ng bilang ng paglaganap ng mga pekeng impormasyon o balita na ating nakukuha.

Totoo sa Hindi: Pagtangkilik sa Fake News

Sa paglaganap ng modernong teknolohiya sa ating bansa ay sya ring pagtaas ng bilang ng paglaganap ng mga pekeng impormasyon o balita na ating nakukuha.

Umiikot at patuloy na lumalaganap ang pagtangkilik ng mga tao sa fake news na nagdudulot ng mataas na suspisyon at kawalan ng tiwala sa mga established sources ng balita at impormasyon. Sa isang demokrasya, kung saan pinapangalagaan ang ‘freedom of expression’ masasabing isang magandang katangian ng indibidwal ang pagiging kritikal na pag-iisip ng tao batay sa kanyang nababasa at nadidinig.

Subalit, kailangan isaalang alang na may mga impormasyon na hindi dapat pakinggan at paniwalaan.

Ang social media ang isa sa mga naging instrumento sa paglaganap ng fake news sa bansa, sa simpleng pag like at share ng isang article na hindi dumaan sa maayos na proseso o anumang verification ay maraming tao ang apektado at mabibiktima ng ‘fake news’. Hindi tulad ng traditional media na kung saan ay isinasala at maingat na pinoproseso ang bawat impormasyon.

Sa internet at social media, self-regulation ang tanging paraan upang mapangalagaan ang kanyang sarili na mabiktima ng ‘fake news’. Ibig sabihin, ang nasa bawat indibidwal ang susi upang salain ang totoo sa hindi totoo na nababasa sa online. Kung ang bawat isa ay mayroong malawak at malinaw na pagkakaintindi, maiiwasan at mababawasan ang mga taong nabibiktima o tumatangkilik sa pekeng impormasyon.

Sean Kenneth S. Cabales

Sean Kenneth S. Cabales

Articles: 1

2 Comments

  1. Yñota, Jasper Kent L.
    INF-182

    Globalization is a good contribution to our country. It gives us a good relationship not just with the things around us but also to the other part of this word. Culture describes how a person or group is molded as a whole. It makes us a good person to have our own beliefs. Show them why our culture is unique, dont be independent to the advancements of technologies now and dont always adapt the lifestyle of other country. Dont forget our culture, relive it because this is where we came from

  2. Being lesbian, gay, bisexual, or transgender in this society is not exactly seen as “normal.” Equality is something these individuals struggle with, and have yet to achieve. LGBT discrimination comes in many forms. It can vary from something as minor as an unfriendly glance to a major issue like the refusal of employment. Discrimination towards those who are LGBT causes many to live unsatisfactory lives, for a reason they have no control over. Although discrimination is a constant problem for the LGBT community, the progress of LGBT acceptance from society in these past years shows that equality for these individuals is highly attainable, possibly in the near future.

Leave a Reply