the ugly writers

Liham Para Sa Nawalang Sarili

Patawad sa panahong inuna ko ang kaligayahan ng iba. Sa pagkakataong ito ikaw naman ang pipiliin ko.

Liham Para Sa Nawalang Sarili is a short tagalog poem written by John Joseph Flores and shared with The Ugly Writers under the theme PIYAR for the month of February

 

Liham Para Sa Nawalang Sarili

 

Muli akong maglalakbay upang hanapin ka.

Patawad sa panahong inuna ko ang kaligayahan ng iba.

Sa pagkakataong ito ikaw naman ang pipiliin ko.

Ngayon, mamahalin kita at yan ang aking pangako.

At sa muling nating pagtatagpo,

Ikaw at Ako ay muling mabubuo.

 

Read more from John Joseph Flores by reading his previous entries at The Ugly Writers:

the ugly writers

Apollo 2

the ugly writers

John Joseph Flores

John Joseph Flores

Articles: 4

Leave a Reply