John Joseph Flores

John Joseph Flores

Padayon

the ugly writers
Ang bawat 'sang kataga ang siyang magsisilbing tangway, Mga katagang katotohanan ang s'yang tinataglay. Ito rin ang magsisilbi at gagamitin kong pangkulay, Sa pagpinta ng isang bagong kabanata ng aking buhay.

Apollo: Rebirth of the Light

Apollo 2
From the light of my Sun, I will make the darkness gone. From the harmony that I will play, You will see the dawn of a brand new day.

Isang Hakbang

the ugly writers
Pasulong patungo sa bukas, Paatras sa takot na mag wakas. Sandaling paghinto upang huminga, Nang magmadali'y hinahabol ang hininga.