the ugly writers

MINGAW SA SINGAW

Mingaw sa Sigaw is a tagalog short poem written and shared by Arthur David San Juan for The Ugly Writers under the theme Stuck! for February.

 

MINGAW SA SINGAW

 

Ang sakit na ‘piniit

Ng talulot ng impit

Na singaw sa ‘king bibig:

Pohas ng sampaguitang

Sisidla’y isinalta

Sa gaspang ng lurá.

Ugat ng hapdi’y hatìng

Laman sa pagliliming

Tikom ang mga labì.

 

Kung naibigan mo ang likhang Filipino na Mingaw sa Sigaw, basahin ang iba pang gawang tagalog dito:

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

Arthur David San Juan
Arthur David San Juan
Articles: 1

Leave a Reply