the ugly writers

Ako si Magnolia

Karanasan niyang dinanas ay walang bisa Ngunit sa tulong ng nag iisa Sa tulong ng walang iba kundi ang sarili niya Pag tingin sa sarili niya ay gumanda

Ako si Magnolia

 

Siya si Magnolia
Lumaking walang kompyansa
Ang sabi niya “hindi niya kaya”
Sarili ay pilit niyang binababa

Lumaking dalaga siya ay hiya
Napaligiran ng mga taong kamangha-magha
Tingin sa sarili’y lalong bumaba
Lahat ng gawin sa tingin niya’y hindi tama

Karanasan niyang dinanas ay walang bisa
Ngunit sa tulong ng nag iisa
Sa tulong ng walang iba kundi ang sarili niya
Pag tingin sa sarili niya ay gumanda

Pag harap sa madla kanya ng kinakaya
Ang hiya na dati’y nangunguna ngayon ay humuhupa na

 

Kung naibigan mo ang likhang Filipino na Sarili, basahin ang iba pang gawang tagalog dito:

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

Magnolia Leigh Roxas

Magnolia Leigh Roxas

Articles: 1

2 Comments

Leave a Reply