the ugly writers

Buhay Na Libro

Tipong hindi nila nakikita sa iba Pero tangan parin ng isip nila Kahit hindi ka nila kasama

Buhay Na Libro is a tagalog poem written by Ordi Naryo and shared with The Ugly Writers under the theme The Best Bad Idea for the month of January

 

Buhay na Libro

 

2B1BD180-2584-411F-9F16-E283D9A10309-7fca6069

 

Lumikha ka ng isang bagay na kakaiba
Tipong hindi nila nakikita sa iba
Pero tangan parin ng isip nila
Kahit hindi ka nila kasama
Mistulang salamangka sa isipan ng pupuna
Sa paraan paano ka tumitig,paano ka lumapit at kumunekta sa pahina ng  bawat “Buhay  Na Libro”  at kanilang persona
Na walang halong panghuhusga
Sangkapan mo lang ng Karisma
At huwag mo kalimutan ang nagbibigay kapatawaran na pambura

 

English Translation by theuglywriter

Living Book

You created something different
Something others have not seen before
But has crossed their minds
Even if you were not with them
It kept haunting their thoughts,
With your gaze, your nearness, and your contact with every page of this Living Book, and its persona
No judgement,
Just your charm
And never forget the one who forgives

 

 

Give some love to Ordi Naryo by reading his previous work at here:

the ugly writers

 

If you are into tagalog poetry, read more here:

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

Ordinaryo

Ordinaryo

Articles: 6

Leave a Reply