Jelyn V. Chavez

Pagsubok Lamang Ito …

the ugly writers
Bawat isa sa atin ay may nakalaang oras .... Oras na nagbibilang ng mga sandali natin sa mundo ... Oras na patuloy na umiikot kasabay ng pag-ikot ng bawat kapalaran ng tao.

Love Can Wait

the ugly writers
𝖳𝖺𝗇𝗈𝗇𝗀 𝗄𝗈, 𝗆𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇 𝗄𝖺 𝗇𝖺 𝖻𝖺𝗇𝗀 𝗎𝗆𝗂𝖻𝗂𝗀 𝗌𝖺 𝗍𝖺𝗈𝗇𝗀 𝖺𝗄𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗇 𝗆𝖺𝗉𝖺𝗉𝖺𝗌𝖺𝖺𝗍𝗂𝗇?? 𝖸𝗎𝗇 𝖻𝖺𝗇𝗀 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗄𝖺 𝖼𝗋𝗎𝗌𝗁 𝗇𝗀 𝖼𝗋𝗎𝗌𝗁 𝗆𝗈? 𝖸𝗎𝗇𝗀 𝗂𝖻𝖺 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗇 𝗇𝖺𝗉𝖾 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗭𝗢𝗡𝗘.. 𝖡𝖺𝗄𝗂𝗍 𝗇𝖺𝗇𝗀𝗒𝖺𝗒𝖺𝗋𝗂 𝗒𝗎𝗇? 𝗄𝖺𝗌𝗂 𝗆𝖺𝗌𝗒𝖺𝖽𝗈 𝗍𝖺𝗒𝗈𝗇𝗀 𝗇𝖺𝗀𝗆𝖺𝗆𝖺𝖽𝖺𝗅𝗂..𝗀𝗎𝗌𝗍𝗈 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗇, 𝖺𝗇𝗀 𝖫𝖮𝖵𝖤 𝖺𝗒 𝗉𝖺𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗌𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗇𝗈𝗈𝖽𝗅𝖾𝗌 𝗇𝖺 𝗆𝖺𝗅𝗎𝗅𝗎𝗍𝗈 𝖺𝗀𝖺𝖽 𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗉𝖺𝗉𝖺𝗄𝗂𝗇𝖺𝖻𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇.

FRIENDZONE

the ugly writers
Di ko alam kung bakit sa simple mong ngiti akoy masaya.. Masaya ako lalo na pag boses mo aking napapakinggan.. napapakinggan mo ba ang bawat tibok ng puso ko sa tuwing... ako ay nahuhulog sa iyo??

Ang Bahaghari

the ugly writers
Ang Bahaghari is a spoken word poetry entry written and shared by Jelyn V. Chavez to The Ugly Writers with the theme Pandemic for the month of April.   Ang Bahaghari   Sakuna, kaguluhan,kagutuman at sakit gawa ng isang epidemya..…