johnkrux

johnkrux

John Krux bleeds poetry. He eats words for breakfast

Raindrops

the ugly writers

Raindrops is a poem written by John Marc Cruz and shared with The Ugly Writers under the theme Terrible Ideas for the month of July.   Raindrops   Stuck, In the middle road. Sky’s discharging its emotion. And maybe I…

Our Hearts

Our Hearts

Our Hearts is a poem written and shared by John Krux to The Ugly Writers under the theme After The Storm for the month of June.   Our Hearts   And now, after countless memories, heartbreaks, and tears, the only…

Para Sa Lahat Ng Kinalimutan

the ugly writers
Makalilimutin ka. Kaya naman ako lagi ang umaalala. Kaya lang sa hindi ko malamang dahilan, mukhang kinalilimutan mo na talaga ang mga bagay kung saan ako masaya.

Parallel Universe

the ugly writers
Today, I saw you in the same street. Regardless of millions of people surrounding us, I saw you.

I.I Ulan, Alak, at Luha

ulan
Ako ang pinakamagiting na tanga. Dahil patuloy akong lumulusong at nagpapahuli, Sa matitibay na lambat ng 'di mo sa akin pagpili

00:00 Hours

00:00 hours
I made it at 00:00. Since there are no deafening sounds from monsters trying to destroy me. There is no light bulb forcing me to write about you. Lastly, I made it since my soul endures the pain without you.

Depensa Para sa Lahat ng Sumuko at ‘Di Nagpatuloy

IMG_20180623_223639_717000
Mas pipiliin ng kanyang laman at kalamnan na tikman ang panandaliang pighati subalit mas makapagpapalaya sa sakit na kanyang nararamdaman. Mas nanaisin niyang wakasan ang bawat mapapait na alaala kaysa harapin ang mga susunod na ihahain sa kanya ng mundo.

XI. Alak

the ugly writers
Subalit hanggang kailan ba magiging sagot ang alak sa lahat ng mga tanong at bakit?

Shattered Fragments

I know you’re sad. All of a sudden you found yourself in an unfair situation — collecting all the broken pieces of your soul. I don’t know what is the reason for your unhappiness. Perhaps, people failed you, rejected you,…

Draft #21

Ayoko nang Makita ka. Ayoko na. Dahil simula ng gabing iyon, Kung saan walang pag-aalinlangan mo akong niyakap, Noon din ang gabing nagpatunay na kailanma’y hindi mo ako makukuhang mahalin. Ayoko nang makita ka. Ayoko na. Dahil nakapapagod din pa…

Veins and Arteries

I studied the nature of human veins. It is a system of blood vessels where the blood flows and it was tasked to transport the blood back to our hearts. Then I remember you. You are not the veins; however,…